تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.
كاربر رنگ در اماكن از ديدگاه معمارى

رنگمالى از جمله پروسه ساختمانى مى باشد، كه اكثرأ قشر نهاى را در سطوح داخلى و خارجى تعميرات و ساختمان ها تشكيل مى دهد.

نماى مهندسى، زيبا ى داخلى، قشنگى خارجى ،ارامش روحى، جذب و دفع اشعه افتاب، جذب و دفع نور ، داشتن خاصيت حفظ الصحوي، دوام داري،داشتن قابليت شستشو،مقاوم در مقابل رسوبات اتموسفيري و امثال ان از جمله شاخص هاي ميباشد كه تابع خصوصيات رنگ وپروسه هاي رنگمالي ميگردد.

رنگ كه براي سطوح داخلي و خارجي ساختمانها انتخاب ميگردد تابع نوع بهره برداري سطوح ميباشد و در هنگام انتخاب نوع رنگ معلومات كافي در باره نوعيعت سطوح،موقيعت سطوح،درجه حرارت سطوح،درجه رطوبت سطوح،خاصيت نوراني سطوح و امثال ان موجود باشد و رنگ بايد مقاومت كافي در مقابل فكتور هاي مضره از قبيل نور،اشعه افتاب،تيزاب ها ،حرارت،برودت رطوبت،كثافات،لكه ها،چربي ها و امثال ان را داشته باشد.

سطوح وقت اماده رنگمالي ميباشد كه تمام پروسه هاي ما قبل از رنگمالي تكميل شده باشد وهيچ گونه عوارض در سطوح از قبيل درشتي،سركجي،توارم،فرورفتگي، بر كجي،شاريده گي و امثال ان موجود نباشد.

در هنگام رنگمالي درجه حرارت سطوح نبايد كمتر از 8 درجه سانتي گريد و درجه حرارت رنگ ابي نبايد كمتر از 5 درجه سانتي گريد باشد و كار هاي رنگمالي سطوح خارجي نبايد در حرارت منفي،در هنگام وزش باد،در تحت تاثير اشعه شديد افتاب و در محيط گردو خاك انجام شود.

رنگمالي روغني را ميتوان درسطوح با درجه حرارت منفي انجام داد ، بشرط كه حرارت خود رنگ روغني از مثبت 15 درجه سانتي گريد كم نباشد و حرارت رنگ روغني را بطريقه ساده از قبيل گرم نمودن قطي هاي رنگ در اب جوش ميتوان تنظيم كرد.هرگاه درجه حرارت هوا زياد تر از 38 درجه سانتي گريد باشد عملا پروسه هاي رنگمالي توقف داده ميشود زيرا كه در اين حالت رنگ قبل از چسپش باسطوح خشك گرديده و باعث بروز درز ها در قشر رنگ ميشود و هم چنان چسپش خود را با سطوح تامين كرده نميتواند. 

كيفيت كارهاي رنگمالي بايد جواب گوي خواسته هاي ذيل باشد.

1- سطوحيكه توسط تركيب هاي ابي رنگمالي شده باشد بايد برجسته،يك نواخت،شفاف و بدون موج باشد.

2- سطوحيكه توسط تركيب هاي روغني،ميناي و لاكي رنگمالي شده باشد بايد يك نواخت ،صيقلي،شفاف و بدون موج باشد.

3- رسم ها،تابلو ها،حكاكي،تصاوير و امثال ان كه در هنگام رنگمالي انجام ميشود بايد داراي ابعاد برجسته،ظرافت كامل،دقيق ومنظم مطابق فرمايش باشد.

ورود به کانال تلگرام